ระบบดูดอากาศ กล้องวงจรปิด ไฟฟ้า wireless lan ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบประปา


บริการของ สมาร์ท ไอที เซอร์วิส

บริการของ สมาร์ท ไอที เซอร์วิสระบบดูดอากาศ ดูดควันพิษ ควันตะกั่วระบบดูดอากาศ

ติดตั้งระบบดูดอากาศ ควันตะกั่วที่เกิดจากการบัดกรี

ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้า ภายใน ภายนอกอาคาร

ติดตั้งระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

ระบบประปา

ติดตั้งระบบประปา ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ อินเวอร์เตอร์

กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ดูผ่านอินเตอร์เน็ต Network

วางระบบ LAN Wireless Lanระบบ LAN (Local Area Network)

ติดตั้งระบบ LAN  และขยายสัญญาณ Wireless Lan

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์article

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ถึงสำนักงานของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลายกไปซ่อมเอง

หน้า 1/1
1
[Go to top]