ระบบดูดอากาศ กล้องวงจรปิด ไฟฟ้า wireless lan ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบประปา


ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ article

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์    ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์    ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ถึงสำนักงานของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลายกไปซ่อมเอง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อม Upgrade เปลี่ยน Hardware/Software ลงโปรแกรม กู้พาร์ติชั่น กู้ข้อมูล และในกรณีที่ใช้เวลาซ่อมหลายวัน ทางบริษัทมีเครื่องสำรองให้

***ทางบริษัทมีบริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ แบบรายปี รายเดือน ในราคาพิเศษ***

  ท่านผู้มีเกียรติที่มีความสนใจในตัวสินค้าและงานบริการของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทจะติดต่อกลับโดยเร็วค่ะชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการของ สมาร์ท ไอที เซอร์วิส

ระบบดูดอากาศ
ระบบไฟฟ้า ภายใน ภายนอกอาคาร
ระบบประปา
กล้องวงจรปิด
ระบบ LAN (Local Area Network)