ระบบดูดอากาศ กล้องวงจรปิด ไฟฟ้า wireless lan ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบประปา


บทความ

Onvif (Open Network Video Interface Forum) คือ มาตรฐานกลาง ระดับโลกที่สามารถให้กล้องไอพี ( IP Camera) สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์บันทึก (Network Video Recorder) หรืออาจพูดได้ว่าเป็นมาตรฐานกลางของการสื่อสารระหว่างเครือข่ายอุปกรณ์วีดีโอ (IP-Based physical security) โดยต่อไปนี้ไม่ต้องพึงพา ซอฟท์แวร์ของแต่ละค่ายของผู้ผลิตกล้อง เหมือนในอดีต แค่เพียงเห็นสัญลักษณ์นี้ ที่กล้องไอพี (IP Camera) หรือ อุปกรณ์บันทึก (NVR หรือ Software) ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เลย โดยผู้ใช้สามารถที่จะเลือกกล้องไอพี แต่ละยี่ห้อที่มีสัญลักษณ์นี้ มาใช้ภายในระบบเดียวกันได้

 ONVIF เป็นการรวมตัวของ องค์กรที่พยายามพัฒนาให้เป็นไปในรูปแบบหลักสากล ซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัท /องค์กรที่ ไม่หวังผลกำไร (ONVIF) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัย (Security) โดยเครือข่ายทางการตลาด ภารกิจหลักคือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และใช้มาตรฐาน ONVIF เพื่อเปิดทางสำหรับการอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์วิดีโอ เครือข่ายทั่วโลก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สร้างมาตรฐานสำหรับ IP (Internet Protocal) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมาย ONVIF สามารถที่จะสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยหน่วยงานที่ริเริ่มการจัดตั้ง ONVIF นั้น เป็นการ รวมตัวกันระหว่าง AXIS Communications Bosch และ Sony โดยมีจัดตั้งเป็นระบบคอร์ปอเรชั่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2008 ปัจจุบัน มีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกรวมทั้งหมดรวม 295 บริษัททั่วโลกระบบดูดอากาศ ดูดควันพิษ ควันตะกั่วการเป็นพิษจากสารตะกั่ว

ถึงแม้ว่าปัจจุบันประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้เลิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่มี
ตะกั่ว แต่ปัญหาภาวะตะกั่วเป็นพิษต่อสุขภาพยังคงเป็นปัญหากว้างขวางระดับโลก

Onvif cctv ip cameraOnvif คืออะไร

 Onvif (Open Network Video Interface Forum) คือ มาตรฐานกลาง 

Wi-Fi คืออะไรWi-Fi คืออะไร

Wi-Fi ย่อมาจาก wireless fidelity หมายถึงชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11

ไฟฟ้าน่ารู้ไฟฟ้าน่ารู้

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี เช่น ใช้สายไฟฟ้าเสียบแทนเต้ารับ การถอดเต้าเสียบโดยจับที่สายไฟฟ้า

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ( Close Circuit Television (CCTV) System หรือ Video Surveillance System) คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV Camera) ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย

หน้า 1/1
1
[Go to top]